Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Blogovision - 19

MGMT - MGMT

Here's the deal
Open your eyes
Your life is a lie
Don't say a word
I'll tell you why
You're living a lie
Your life is a lie
But you deny, you ever lied
Wondering why
Bury your life
Count your friends
On your hands
Now look again
They're not your friends
Hold your breath
Everyone left
No surprise
Living a lie

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου